Tuesday, December 9, 2008

KENANGAN terindah

AL-FATIHAH UNTUK ARWAH ATUK

ARKIB : 08/12/2008 (UTUSAN) -BICARA AGAMA

Kiai Haji Husain Haji Abbas Pendiri pondok di Sijangkang

ARTIKEL ini masih membicarakan tokoh-tokoh ulama Selangor yang tiada dalam koleksi penyelidikan penulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah. Disebabkan ruangan ini juga mengkhususkan pengenalan kepada tokoh-tokoh ulama Melayu Nusantara, dilihat adalah wajar untuk mengetengahkan dan memperkenalkan ulama-ulama tersebut secara meluas.

Dalam ruangan yang lepas, telah dibicarakan bahawa terdapat lapan tokoh ulama Selangor yang tidak dibicarakan lagi dan memerlukan ruangan yang khusus. Oleh itu, ulama yang diperkenalkan ini adalah salah seorang daripadanya yang juga antara ulama Jawa yang terkenal di Selangor.

Tokoh ulama yang dibicarakan ini adalah hasil penyelidikan daripada salah seorang pembentang seminar, iaitu Ustaz Khafidz Soroni, merupakan pensyarah Akademi Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) dengan diberi judul Kiai Haji Husain Bin Haji Abbas: Tokoh Ulama Masyarakat Jawa di Selangor.

Sumber penyelidikan terhadap ulama ini juga adalah berdasarkan temu bual pembentang kertas kerja dengan anak ketiga beliau iaitu Haji Muhammad Mahin Haji Husain yang juga pernah berguru dan menadah kitab dengan bapanya sendiri.

Antara perkara yang disentuh oleh pembentang dalam kertas kerjanya adalah mengenai nama, kelahiran, keturunan, pembelajaran dan guru-guru beliau, pondok pengajian, kebolehan beliau sebagai hafiz al-Quran, ahli Falak dan penulisan, sifat-sifat beliau, kisah-kisah karamah beliau, kewafatan dan rumah tangga beliau. Namun dalam ruangan ini hanya memetik beberapa perkara sahaja yang boleh dijadikan sebagai kajian awal mengenai ulama ini.

Nama dan kelahiran

Nama beliau ialah Kiai Haji Husain bin Haji Abbas @ Abdullah Kafi bin Qaribun. Adakalanya beliau meletakkan nama jolokan (kunyah) ‘Abu Bakar’ di awal namanya kerana anak sulungnya adalah seorang perempuan, sebagaimana adat kebiasaan di kalangan orang-orang Arab, dan adakalanya diletakkan gelaran ‘al-sijankani’ di hujung namanya sebagai nisbah kepada kampung Sijangkang.

Beliau dianggarkan lahir pada tahun 1918 atau 1919, kerana beliau kembali ke rahmatullah pada tahun 1981 dalam usia kira-kira 62 atau 63 tahun. Salasilah keturunan beliau tidak dapat dipastikan dengan jelas, kerana beliau tidak suka menceritakan tentang nasab atau asal-usul keturunannya.

Namun diriwayatkan bahawa makam datuknya iaitu Kiai Qaribun yang terletak di Yogjakarta, Indonesia adalah di kawasan perkuburan orang-orang besar dan kuburnya agak berlainan dengan kubur orang biasa kerana lebih besar dan mempunyai ukiran-ukiran yang indah.

Guru-guru

Sejak kecilnya lagi beliau amat minat dalam menimba ilmu pengetahuan, sehingga menguasai pelbagai bidang ilmu agama. Selain belajar dengan bapanya, beliau juga belajar di beberapa buah pondok pesantren di Tanah Jawa, antaranya Pesantren Lirboyo, Kota Kediri.

Di pesantren tersebut, berkemungkinan beliau pernah mengaji dengan Kiai Haji Abdul Karim (1856-1954) iaitu pengasas pondok berkenaan, serta para penggantinya iaitu Kiai Haji Marzuqi Dahlan (1906-1975) dan Kiai Haji Mahrus Ali (1907-1985).

Beliau juga pernah belajar di Pesantren Termas dan Pesantren Tebuireng dan Pesantren Krapyak, Yogjakarta. Pesantren Krapyak atau Pesantren al-Munawwir diasaskan oleh Kiai Haji M. Moenawwir (1942) yang terkenal sebagai pakar al-Qur'an dan qiraat. Di pondok tersebut juga Kiai Husain tekun mempelajari al-Quran dengan gurunya Kiai Moenawwir dan menghayatinya sehinggalah beliau berjaya menghafaz keseluruhan 30 juzuk al-Quran serta menguasai seni qiraat.

Mendirikan pondok pengajian

Kecintaan beliau terhadap ilmu agama yang sangat tinggi menyebabkan Kiai Husain membuka sebuah pondok pengajian sekitar tahun 1944. Pondok yang didirikan tersebut dikenali sebagai 'Pondok Kiai Haji Husain Sijangkang' atau disebut di kalangan masyarakat Jawa sebagai ‘Pondok Kiai Kusin’.

Pondok ini juga disebut sebagai ‘Asrama Haji Husain’ dan ‘Ma’ahad al-Talabah al-‘Abbasiyah’. Dikatakan bahawa kegemilangan pengajian pondok Kiai Husain adalah antara tahun 60-an dan 70-an, namun kemudiannya pupus disebabkan tiada penyambung untuk meneruskannya.

Berkenaan pondok pengajian tersebut turut dibentangkan oleh pembentang lain, dengan judul Kiai Haji Hussin dan Pondok Ma’had al-Talabah al-Abbasiah: Analisis Penubuhan, Peranan dan Sumbangannya Kepada Masyarakat,. Ia merupakan hasil penyelidikan pensyarah-pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) iaitu Prof. Madya Dr. Mohd. Nasran Mohammad dan Ahmad Dahlan Salleh.

Antara yang dibincangkan dalam kertas kerja tersebut adalah mengenai latar belakang pondok, biodata pengasas, perkembangan pondok dan matlamat penubuhan serta sistem pengajian, yang merangkumi sistem pelajaran, cara penyampaian, kitab-kitab yang dipelajari, waktu belajar, undang-undang pondok, sumber kewangan dan masalah pondok.

Namun disebabkan kepadatan ruangan ini, maka hanya beberapa perkara sahaja yang dibicarakan yang dipetik dari kertas kerja tersebut, iaitu:

Sistem pelajaran

Sistem pembelajaran adalah sama seperti sistem pondok-pondok lain di Malaysia, iaitu tiada peperiksaan, tiada kelas tambahan dan tiada sijil dikeluarkan.

Ini kerana objektif penubuhannya adalah untuk melahirkan pelajar yang alim dan mahir dalam bahasa Arab, dengan harapan mereka dapat memimpin masyarakat setempatnya apabila pulang ke kampong masing-masing.

Sebagai pengasas pondok tersebut, maka beliau adalah ketua dalam segala hal. Disebabkan itu segala kitab yang dibaca, disiplin dan perkara yang berkaitan pondok ditentukan sendiri oleh Kiai Hussin.

Kitab-kitab yang dibaca

Pada umumnya kitab yang dibaca dapat dibahagikan kepada dua. Pertama kitab bagi pelajar baru dan kedua bagi pelajar-pelajar lama. Di antara kitab-kitab yang pernah dibaca golongan pertama ialah Matn al-Jurumiyyah (Nahu), Matn al-Taqrib (Fiqh), Matn al-Safinah (Fiqh), Matn Sullam al-Tawfiq (Fiqh), Matn Bina’ (Sorof), Matn al-Arba’in (Hadis), Matn al-‘Izzi (sharaf) dan Muqaddam.

Berikut pula adalah kitab-kitab yang dibaca bagi gologan kedua, iaitu:

1. Kitab-kitab Nahu, iaitu: Nizam al-‘Umriti, Matn al-Fiyyah, Mutammimah, Syarh Ibn ’Aqil dan lain-lain lagi.

2. Kitab-kitab Fiqh, iaitu: Syarh al-Bajuri, Fath al-Mu’in, I'anah al-Talibin, al-Iqna’, Nihayah al-Zain, Fath al-Wahhab dan lain-lain lagi.

3. Kitab-kitab tafsir, iaitu: Tafsir al-Jalalain, Tafsir al-Munir dan kitab-kitab tafsir lain.

4. Kitab-kitab sharaf, iaitu: Matn al-Bina’, Matn al-Izzi, Matn al-Maqsud dan lain-lain lagi.

5. Kitab-kitab Hadis, iaitu: Matn al-Arba’in, Mukhtasar Ibn Abi Jumrah, Hadith Bukhari, Hadith Muslim, Mustalah al-Hadith dan lain-lain lagi.

6. Kitab Akhlak, iaitu: Ta’alim al-Muta'alim.

7. Kitab-kitab Tasauf, iaitu: Hidayah al-Salikin, Maraqi al-‘Ubudiyyah dan Ihya’ Ulum al-Din.

Cara penyampaian

Cara pertama dipanggil ‘sorokgan’ iaitu selepas guru mengajar, pelajar mestilah membaca seorang demi seorang di hadapannya dengan betul. Kadang-kadang dikehendaki menghafal kalimah tersebut. Cara ini digunakan biasanya kepada pelajar baru.

Cara kedua secara ‘bandungan’ iaitu pelajar dikehendaki memahami kitab yang dibaca oleh kiai dan mencatit makna kalimah. Cara ini digunakan kepada pelajar lama khasnya yang telah membaca kitab-kitab asas.

Hafiz al-Quran

Kiai Husain adalah salah seorang ulama yang menghafal 30 juzuk al-Quran keseluruhannya pada zamannya. Beliau memiliki sebuah mushaf al-Quran kecil bersaiz poket dan sentiasa membawanya bagi mengingati ayat-ayat al-Quran yang dihafalnya. Sebagai seorang hafiz al-Quran, beliau sering mengulang-ulang kelancaran hafalannya, terutama di bulan Ramadan, yang mana beliau akan mengkhatamkan al-Quran dalam solat tarawih.

Beliau juga memberikan ijazah khas al-Quran dengan qiraat Hafs ‘an ‘Asim yang disebut sebagai Syahadah al-Qurianiyyah kepada murid-muridnya yang telah khatam al-Quran dengan

beliau.

Ahli Falak

Kiai Haji Husain juga dikenali sebagai ahli dalam ilmu falak dan mengajarkan ilmu tersebut kepada murid-muridnya. Bahkan pondok yang diasaskan boleh beliau turut mengeluarkan sendiri kalendar tahunan yang mengandungi takwim hijrah yang disertakan dengan kalendar jawa dan waktu solat.

Kalendar tersebut dikeluarkan

pada setiap tahun dan masih wujud sehinggalah kini dan masih

digunapakai oleh masyarakat Jawa, khususnya di Selangor hingga ke selatan Perak.

Penulisan

Sebagaimana ulama-ulama lain yang banyak menghasilkan karya dalam penulisan, Kiai Husain juga banyak menghabiskan masanya dengan menyalin kitab-kitab, termasuklah syair-syair, hadis-hadis sehinggalah kitab-kitab yang agak tebal. Bahkan dikatakan sehingga kini sebahagian kitab-kitab yang disalinnya masih tersimpan dengan baik.

Namun, tidak diketahui sebarang karya asli yang dihasilkan oleh beliau. Dalam kajian pembentang tersebut, hanya ditemui sebuah sahaja iaitu, terjemahan Matn Ajrumiyah ke dalam bahasa Jawa yang diselesaikan oleh beliau pada tahun 1348 H dan masih berbentuk tulisan tangan.

Kewafatan

Beliau kembali ke rahmatullah pada 11 Zulhijjah tahun 1401 H (1981 M)

dan dikebumikan di Perkuburan

Islam Simpang Lima, Klang. Beliau pernah menyatakan bahawa beliau tidak mahu melebihi umur Nabi

SAW, dan ditakdirkan beliau menghembuskan nafas terakhir sekitar umur 62 tahun.

Di akhir-akhir hidupnya, beliau juga pernah menyuruh anaknya

Muhammad Mahin untuk

membuatkan meja rendah, dengan alasan mudah untuk meletakkan makanan dan menjaganya agar tidak dihurung semut. Namun, beliau menyuruh agar dibuat lebih panjang sehingga ukuran seseorang dapat berbaring atasnya. Dengan takdirnya meja yang tersebut jugalah yang digunakan untuk meletakkan jenazah beliau.

Selain itu, terjadi juga sesuatu yang menghairankan semasa kematian beliau, di mana tarikh di kalendar bertukar menjadi warna hitam, walhal kalendar tersebut dicetak tidak menggunakan dakwat hitam. Namun apabila ditanya kepada pihak percetakan, mereka juga tidak dapat memberi jawapan tentang perkara tersebut.

Keturunan

Kiai Haji Husain mendirikan rumah tangga dengan anak perempuan seorang tokoh ulama Jawa yang terkenal di Selangor suatu masa dahulu iaitu Kiai Haji Dahlan bin Haji Hassan Isbath.

Hasil perkahwinan dengan Hajah Darwiyah tersebut, beliau dikurniakan lapan cahaya mata, iaitu Hajah Jamalah, Hajah Fauziah, Haji Muhammad Mahin, Haji Mujib, Hajah Aishah, Hajah Barirah, Hajah Munah dan Hajah Jumanah.

Wednesday, December 3, 2008

HAri-bari berlalu...huhuhu

smlm blik...aku g jeenguk umah baru ngan hubby...saje nak tgk progress takut plak duit amik tp umah tak siap n tak buat..risau aku...harap2 dpt la duduk umah tuh taun depan.anggapla itu umah idaman...yerla..itu jek yg termampu.bile tgk..macam tak sabar nak duduk.umah sendirikan.tp nanti duk byr la yg pening..pastuh g la jejalan kat umah contoh die dah bygkan tuh.... umah camne nanti heheheh..poyo jek.aku igt aku jek yg poyo.rupenye laki aku pun poyo gak..kuang2..taun depan harith dpt la duk umah baru.amin....pastuh ader berite sedih plak malam tadi bapak aku call..psal spupu aku yg baik gile...name die rahim..ntah kenape tuhan pilih die untuk jalani hidup yg sukar..umo baru 25 tahun tp disahkan menghidap kanser yg kritikal.sblm nih die duk wat biase jek.minggu lepas aku sronok jek dgr die dah sihat n blik umah pas dah duk spital dekat sebulan.skalinye smlm die dah masuk wad blik.wad pengasingan plak tuh...YA ALLAH tabah kanla die mngahrungi semua nih.die terlalu mude nak menghaungi semuer nih.pastuh die nih baik sgt..sblm nih di sihat jek..ntahla..betul kate org tuhan tuh akan duga kite bile2 jek..

Thursday, November 27, 2008

TINGAT KISAH SENGAL
hahahah..pepagi nih rase cam bile tgk kotak biru nih cam bgg jek mane taknye bberape ari lepas aku kene saman tuh sbb tak byr parking,,,ntah ape kejadahnye MBSa nih.dulu kat tempat aku nih mane ader cite2 parking nih. menyampah aku..die duk pasang plak kotak biru sengal tuh...nak duit le..aku sbnrnye mmg ader die nye sticker bulan tuh..tp lupe plak nak letak kat atas dash board..hampeh tulle....so, kene samanle ..30 hinggit..membazir tul..

SEDAPNYE MKN ARINI>>>>hari nih gaji kuar....huhuhu..ape lagi pikir nak g mkn katne la...jadi kitorg pun g mkn kat secret recipe...ape lg makanan kesukaan le...tomyam kung....heheheh...ader plak budak opis aku nih...budak lelaki tak pnh g mkn kat c2..huhuh...so, bgla die rase arini..sdp jek..nyam2...igtkan nak mkn kek kat sane tp aku tapaau jek coz tak sempat..tgk..mkan jekla marble cheese..lame dah tak makn...he,,nih tinggal separuh sape nak..kuang2..ptg plak ambank nak jumpe psal insurance.aku nih kkdg mls dah nak dgr psal insurance belambak yg dtg offer lebih kurang jek.kurang kat cni lebih kat c2.tp penting ooo...aku dah amik ING cukupla kot..utk harith nih aku ngah pikir..tgk camne kwgn aku nih..ha..tingat psal smlm aku g giant beli kan tilam baru utk jarith yer court..mahal gak igtkan murah jek..pastuh nak die jadikan cite beli mainan utk harith tp takleh nak tiup psal bende tuh kene pkai pump nanti aku attach mainan harith yg meluat takleh tiup..pump tayar depan die tuh takleh masuk plak geram jek..ibu dah beli utk harith tub2 harith takleh main plak semlm..mesti harith suke..sayang harith...sayang baba gak....heheheh

Tuesday, November 25, 2008

UNTUK SUAMIKU TERSAYANG - LUV U

SEKIRANYA KITA CINTA KEPADA MANUSIA,
TAK SEMESTINYA MANUSIA CINTA KEPADA KITA,

TETAPI SEKIRANYA KITA CINTA KEPADA ALLAH,NESCAYA CINTA ALLAH TIADA PENGHUJUNGNYA.
SEKIRANYA KITA CINTA KEPADA MANUSIA,
KITA AKAN CEMBURU KEPADA ORANG YANG MENCINTAI ORANG YANG KITA CINTAI
TETAPI SEKIRANYA KITA CINTA KEPADA ALLAH,
KITA AKAN TURUT MENCINTAI ORANG YANG MELABUHKAN CINTANYA KEPADA ALLAH JUGA.

YA ALLAH, ANDAINYA DIA ADALAH JODOH YANG DITETAPKAN OLEH-MU KEPADAKU,
MAKA CAMPAKKANLAH DALAM HATIKU CINTA KEPADANYA ADALAH KERANA-MU,
DAN CAMPAKKANLAH DALAM HATINYA, CINTA KEPADAKU ADALAH KERANA-MU.
NAMUN, ANDAINYA DIA BUKANLAH JODOH YANG DITETAPKAN OLEH-MU KEPADAKU,
BERIKANLAH KU KEKUATAN AGAR PASRAH DALAM MENGHARUNGI UJIAN,
YANG KAU BERIKAN KEPADAKU.

¨ YA ALLAH,JIKA AKU JATUH CINTA,
CINTAKANLAH AKU PADA SESEORANG YANG MELABUHKAN CINTANYA PADA-MU,
AGAR BERTAMBAH KEKUATANKU UNTUK MENCINTAI-MU.

¨ª YA MUHAIMIN,JIKA AKU JATUH CINTA

JAGALAH CINTAKU PADANYA AGAR TIDAK MELEBIHI CINTAKU PADA-MU.

¨ª YA RABBANA,JIKA AKU JATUH HATI,
JAGALAH HATIKU PADANYA AGAR TIDAK BERPALING PADA-MU.
YA RABBUL IZZATI,JIKA AKU RINDU,
RINDUKANLAH AKU PADA SESEORANG YANG MERINDUI SYAHID DI JALAN-MU.
YA ALLAH,JIKA AKU RINDU,
JAGALAH RINDUKU PADANYA AGAR TIDAK LALAI AKU MERINDUI SYURGA-MU.
¨ªYA ALLAH, JIKA AKU MENIKMATI CINTA KEKASIH-MU,JANGANLAH KENIKMATAN ITU MELEBIHI KENIKMATAN INDAHNYA BERMUNAJAT DI SEPERTIGA MALAM TERAKHIR-MU ¨
YA ALLAH,JIKA AKU JATUH HATI PADA KEKASIH-MU,JANGANLAH BIARKAN AKU TERTATIH DAN TERJATUH DALAM PERJALANAN PANJANG MENYERU MANUSIA KEPADA-MU. ¨
YA ALLAH,JIKA KAU HALALKAN AKU MERINDUI KEKASIH-MU,JANGAN BIARKAN AKU MELAMPAUI BATAS SEHINGGA MELUPAKAN AKU PADA CINTA HAKIKI DAN RINDU ABADI HANYA KEPADA MATI HANYA SEKALI JADIKANNYA PADA JALAN ALLAH,


Sunday, November 23, 2008

G Jejalan...
Hari sabtu ri tuh blik kampung sijangkang,..skejap jek..coz hari ahad ader kenduri kawin umah sblh
tuh pun mase sabtu aku duk pikir camne nak kuar umah....yerla kat depan umah aku org duk rewang aku plak nak g jejalan...laki aku kate buat slambe jek. aku pun senyum jekla mase lalu...kate nak blik kampung...huhuhuhu.pastuh petang2 tuh aku terus g mane lagi..g jusco bukit tinggila jejalan ngan harith..ngan baba..harith takleh tinggal ngan lion...die suke sgt ngan lion tuh suke tarik2 rambut lion tuh...huhuhuh...ganas harith nih...hehehhehe...

Thursday, November 20, 2008

CoretaN Hari NI...
hari nih aku ntah ape kejadahnye pkai jubah g keje...laki aku pun pelik..sbnrnye malas nak gosok baju lain mlm tadi...so, klu jubah sekejap jek gosok.senang pun snang....hheheheh...ari nih yahoooooo!!!! bos takde...so, rilex la ckit..tp kejap2 bos call...so, same jek mcm ader kat opis...ari nih tak g mkn..makan roti jek.yerla disaat ujung2 bulan nih nak berjimat ...pastuh baru jek booked n beli something...hehhehe...so, duit dah perabih kat c2...nak wat camne keinginan beso...pastuh time lunch tido le...nak tau kat ne aku tido..cub tgk gamba kat atas 2..tau tak tempat tuh katne...kuang2..bwh meja...tgkle siap ader bantal,...tp tak jelas sgt...coz bwh meja gelap
syok jek...takde sape nampak pun depa igt aku takde,,,,lawak gile...tp ramai gak yg tau tuh tempat kesygn aku....huhuhu...so, klu time lunch ader org cr aku time aku tido...depa igt aku takde....kuang2..NIH SATU LAGI PERMASALAHAN PD HARI INI...econ nih yg paling buruk n paling lame kat opis aku nih...mane ader dah econ camni zaman cyber nih...tuhla dulu beli opis nih ader rcon nih terus tak cabut..kate bos nak cabot rugi...tp..haram...bile panas....teibe panas cam takde econ langsung,...tp time die datng plak mood die sejuk sgt plak cam dlm salji...ce...waH...macam dah penah rase salji...rase gakla dlm snow world...hahahahaha.

Wednesday, November 19, 2008

HARITH DAH PANDAI MAIN
HARI YG SIBUK>>>>>>>


nih..la baru sempat nak nengok internet..hampeh...baru blik dr Affin Bank KL...nasib baik jalan tak jem..klu tak..tak lalu beb...aku nih redah jek,,,senang ckit ari nih psal naik kete kure2...tau tak kete ape ? kete kancilla...main cilok2 jer...so, bile dah sampi kl lunch ngan hubby le...die tanye aku lalu jln mane...aku gelak jek...psal aku nih jenis yg redah jek...kuang2..sbnrnye skang nih bile dah settle semuer rase ngantuk gile....huhuhuhu...tuh yg duk update nih...mase g kl bleh plak tertinggal hphne kat opis hampeh sungguh...bile sampai opis ader 7 missed call ntah sesape ntah,,,biasela akukan siti nurhaliza,,,heeee.semuer org cr...yola2...takde maknenye...nih plak nak betulkan cash flow lagi...ape kebendenye la....hampeh tul...japppp...nih akuletak gamba aku posing ari nih .....yg pkai tudung ping tuh gamba posing smlm....amcam..cun tak...huhuhuhu....

Tuesday, November 18, 2008

HARITH COMEI TAK PKAI BAJU

Malasnye ari Nihhhhhhhhnih ha... tepon atas meja aku nih asik bebunyi nak mintak duit..dah puas dah klentong itu ini..tak puashati dah...nak gak...nih yg aku menyampah kat tepon nih ...


nih lagi satu memebr akrab aku..klu takde bende nih mmg takleh idup..........jgn sesape berani kcu ...huhuhuhu...calculator kesygn..

n satu lg binatang kesygan yg duk atas meja tp mecam menagntuk yg slalu peratikan aku nih...samela cam taunnye slalu mengantuk....huhuhuhuh

Monday, November 17, 2008

HARI MINGGU YG BOSAN

minggu lepas ari sabtu ahad paling bosan...baba takde g kursus la plak ...ibu ngan harith jek kat umah..takleh nak g memane.duk umah jage harith...igt nak bwk harith g zoo...jejlan..tp baba takde...blik mlm dr ari jumaat sampai ahad.tak best betul...next week pun tak g jejalan memane coz ader kenduri kawin plak kat sblh umah..tak pegi kate x bergaul plak,....huhuhu...so kenela pegi..cam manekan kite nih idup bermasyarakat..tul tak?tp sian harith...ibu tak bwk harith g memane...nantila...ibu bwk harith g jalan...sesame...kite g enjoyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Monday, November 10, 2008

harith 5 bulan ari nih


hahahaha..smlm ibu bwk harith g klinik...ape lg inject le....dr sampai jek klinik dah melalak....harith2...ibu yg penig..harith nih jenis klu pas mandi mesti die tido...so...dh sibuk nak tido..tuhla susah..harith nih nak tido buai...sampai la kene inject baru diam.kelam kabut ibu di buatnye...sampai umah masuk buai terus lelap...merengek psal sakit...nsb baik harith tak demam ....petang tuh plak...tp baba plak sakit mata...pening ibu di buatnye.,...tak anaknye bapaknye plak nak manje2 sakit...huhuhu..so, laki aku cutile 3 hari...best jek..
Ari nih genap harith 5 bulan..dah beso dah anak ibu....tp harith tak reti lg meniarap..reti pun kejp jek pastuh nangis dah..huhu..takpe...tp harithla buah hati pengarang jantung ibu...wacha!

Thursday, November 6, 2008

BESDAY AKU 30/9/2008lupe lak nak cite..besday aku jatuh sehari sblm pose...hehehehhe...laki aku just wish...takpe...tuh pun dah cukup buat aku...sbb pose kan n nak raye...pastuh mlm tuh buke reramai kat umah nenek (mbah) tetibe shima beli kek die kate nak sambut besday skali coz dienye besday 25/9/08...thnx shima kek scret recp lagi...so...dlm bulan september sedara mara aku yg sambut besday aku,shima ngan cimah...so...semuer dah jadi mak...potongla sesame..

SELAMAT HARI RAYE....

SELAMAT HARI RAYE....

taun nih pertama kali beraya ngan org baru...beraya ngan harith ....sblm nih braya ngan baba jek...hehheheh...taun nih plak g raye muar laps smyg terus blik muar...harith plak jenis tak suke dlm kete..tahan jekla ibu dgr harith nangis...jap diam jap g dah boring nangis...raye kedue pas dah jejalan on d way blik kl ibu dah demam teruk...nasib baik mak tok ader so... ibu rehat ..mak tok yg jage harith...sampi umah ibu dah tak tahn..baba yg jg harith n terus blik sijangkang...nenek ngan atok plak jage harith..ibu dha demam teruk..terus rase tak g jejalan memane...harith pun nampak penat sgt...so..raye taun nih kurang g jejalan n tak best sgt...hehehhehe...

Anniversery i year....

tak wat pape pun...just hubby wish jek psal dlm pantang,.....boring,....kire kehadiran org baru la hadiahnye

HARITH HUZAIFY .......

26/6/2008- HARITH DAH SEMBUH

akhirnye...harith dibenarkan blik pada 26/6/2008 - sblm harith blik ibu kene duduk spital 3 hari same2 ngan harith...bile dpt blik seminggu pastuh terus buat kenduti cukur jambul...semuer org dtg mase harith blik..psal semuer org tak tgk g anak ibu yg comel nih ...kecik jek harith sampaikan memule ibu takut nak mandikan ...atuk ngan nenek sronok sgt...klu tgk gamba harith memule sampai skang mmg beza...sampai kan seluar pun nak kene pin psal kecik sgt..tp anak ibu nih cute,,,,alhamdulillah.semuer kate harith takde mcm muke ibu n muke baba....

HARITH HUZAIFY NAMA DI BERI...

psal name harith huzaify nih sbnrnye name yg paling last di pilih...dr sblm kelahirannye hingge la die lahir...hubby ngan aku dah pilih name harith ar-rayan,,,tp maybe name tuh mmg tak sesuai ngan die jadi kami sekeluarga sepakat nak tukar name die 'harith'aku ngan laki aku yg letak....'huzaify adik aku yg bg name die kate amik berkat imam madinah...akhirnye harith huzaify name anak aku..

DUGAAN....

selepas kuar dr labour room anakku takleh bernafas secara normal...:-( aku pun tak tau..rupenye kat luar husband n bapak aku dah sibuk pilih tempat hospital pakar kanak2 mane utk anak aku...mase laki aku sampai kat tempat aku...aku dah cuak...waktu tuh aku blur lagi psal...ubat bius still ader..bile aku tgk muke laki aku...ngah menangis...aku dah terfikir yg bukan2....bile jek die terngkan keadaannye...aku terus nangis...aku mmg tak dpt tgk anak aku selama 3 hari...coz after ceasor takleh jln ...sakitkan....hari2 aku nangis aku kate mcm manela rupe anak aku tuh,,,,laki aku cume trgkan ckit2 tp aku tak puashati...laki aku la kesana kesini...tgk anak n tgk bini..sian die...hari ketige pepage aku dh siap laki aku pun terkejut...kuatkan smgt tuh biorpun sakit...smgt nak tgk anak...sbnrnye DR suruh tunggu sampai ptg..tp pagi tuh jugak...aku ckp aku nak kuar nak tgk anak...akhirnye diorg fhm...terus g tgk anak aku...terkejut aku sampi jek hospital klang wad icu...anak aku penuh ngan wayar...rase cam nak pengsan jek..sedih..die tgk..jek sape yg dtg...time tuh aku takleh time klu umo die tak panjang...sedih...hari2 aku ulang alik sehari 3 kali..anta susu..coz susu badan adalah ubat yg paling mujarab...org lain bersalin anak bwk blik tp aku tak.....bile tgk kat wad die tak pkai baju tp aku dah beli bnyk baju kat die sedihnye,,,,

Kehadiran Org Baru.....

Ya...Allah...kehadirannye diriku betul2 teruji...bile teringat blik cam nak nangis....aku masuk spital...mase anak aku dlm kandungan 38 weeks...time tuh mmg dah rase sakit..bile DR n buat CTG dah 4 minit skali aku sakit..so, aku terus kene tahan..coz slalunye Dr kate dlm mase 24 jam akan bersalin....aku plak cuak jek coz 1st in my life..so, besoknye Dr dah sedie kat labour room..terkejut bile die tgk baru 3cm...so, naik blik wad n die akan bg ubat...mlm tuh aku mmg rase sakit..sok paginye..11/6/2008...still 3cm...so...die induce...masuk ubat...last skali 4 cm kul 9 pagi...die pun pecahkan tuban...dr pagi sampi petg..still 4cm x berubah tp aku dah sakit.psal aku teringin nak normal. aku still bertahan..DR tanye bleh tahan lagi ke? aku pun buat2 kate bleh...tp kat cnila kesilapan aku...pukul 630ptg..DR mintak aku dcide utk tunggu lagi ataupun ceasor psal dah terlalu lame....wak2 tuh aku tak pikir kesannye pada anak aku...stlh aku bincang ngan hubby baru la dcide ceasor jek...Akhirnye pukul 7.24ptg...sblm maghrib...anak aku di lahirkan...sronok bile dgr die menangis...bile dikuarkan dr perut aku...DR pun ckp kat aku Tahniah! u dpt anak lelaki. berat die cume 2.45kg.....tapi....

BESDAY CYG>>>
22/1/2007.....besday cayang,,,,,hepi besday syg...time besday laki aku nih..aku prgnnt...jadi semuer bender mls...nak gak celebrate..tp mls nak msk..lucukan...last2 aku beli nasi bungkus jek...lawak gile....huhuhuhu...tp kek tuh mmg special for my hubby....sayang...die...

Pregnnt time.....


best oooo...mase DR kompemkan aku mengandung...yerla...tiap bulan aku tunggu bile la nak lekat...skalinye aku test..positive..hehehehhe...wak2 mengandung anak aku nih aku rase teruk sgt...mabuk ya Rabbi...tiap2 hari muntah...makn takde yg sedap..semuer tak sedap...so, mase mengandung nih badan takla naik sgt sbb semuer tak selera...pastuh mmg tak terurus...mase awal2 oklg...5 bulan keatas semuer dah makin teruk...nasib baikla laki aku paham...kesian die...semuer die yg buat ....aku mmg tak larat...malas nak buat ape2...pegi keje langsung tak ber make-up...dah macam tak terurus sgt...semuer kate prut aku tak nampak beso...yer..la baby dlm tuh pun mmg tak beso...macam2 la aku mengandung...kkdg rase serik....tp biase la...time tuh jek serik...kuang2...aku cr gamba aku megandung tp tak mane file tuh...takpela kire aku cite sudahla ek...hehehehhe

HONeYmooooooonnnnnnnn.....Alhamdulillah semuer dah sttle..wat i can do..next....honeyyyyyymooon time!..huhuhu..tak g mane pun kitorg g genting jek 4 ari kat sane...duk perabih duitla kat sane tuh...yg tak bestnye kaki hubby makin teruk sampaikan macam takleh nak jln..kesian die...jd semuernye spoil jek...bile maghrib kaki die akan tambah2 sakit...sian die...memule nak duk seminggu tp terpakse blikla sbb die dah tak tahn sgt dah coz kaki die semakin mmbengkk..kes kaki nih sbnrnye betul terjadi sblm kitorg nikah...tak taula psal ape...tp nasib baik semuernye selamat...tp sempat gakla..berjalan sana cni ngan kaki terhencut...kitorg pun turun n pegi klinik but DR suruh ubat kampung...so, blik umah berubat...seminggu pastuh alhamdulillah semuer kembali normal....camne pun rase tak puas hati g...nak lg g honeymon.hehehhehe....yg bestnye pastuh plak ....comp hubby ader bg free honeeymon ke langkawi..cayalah....sebulan pastuh...kitorrg pun g langkawi...semuer comp support...bestkan...cume bwk badan ngan duit soping.

PERSANDINGAN 1/7/2007

PERSANDINGAN 1/7/2007

soknye...sandingla aku ngan baju ijau lumut...lame dah mengidam nak pkai baju colour tuh...heheheh...ramai gak yg dtg..tme kasih semuer...rakan2, sahabat handai , sedara mara...semuerla..tanpa semuer tak bererti la majlis tuh...majlis nh diserikan dgn kumpulan nasyid dr darul quran...kompang dari pasir panjang dan kompang kawin ....semuernye berjalan ngan lancar...alhamdulillah...adik ngan kakak akula yg paling sibuk time tuh..time kasih...jasa mu di kenang.

Wednesday, November 5, 2008

PERSALINAN

nila....persalinan yg aku pkai lepas beinai...saje nak try..tingin...yg sepasang ngan laki aku punyela die gelak dulu coz macam lucu plak...hehehhe..punye la syok salin baju..mlm tuh
lambatla settle. kul 2 baru semuer settle...muke ngan laki aku punye la penat...takleh nak kate ape dah..kenangan kan...tp mmg betul kenangan sampai skang ..spupu sepapat aku pun tak blik selagi semuer tak settle ..kesian gak ngan kamera man...die pun selamat gak..sok pagi nak dtg plak amik gambo gue sanding...penat die...laki aku siap perli lain kali amikla 100 pasang mesti best...huhuuuhuhu